Відділ освіти Тетіївської районної державної адміністрації

Історія освіти Тетіївщини

Освіта населення краю  до XIX століття здійснювалася на засадах народної педагогіки. Можновладці приділяли мало уваги освіченості підвладного населення, а тому описів та документальних відомостей про розвиток освіти на Тетіївщині в давні та середньовічні часи майже не збеоеглося.  Переважна частина українського люду була неписьменною. Організацією системного навчання грамоті кріпосного українського  населення мало хто  переймався.

Зміни в соціально – економічній та політичній сферах Російської імперії, вплив загальноєвропейських культурницьких процесів початку  ХІХ століття на розвиток українських земель став відчутним і в сфері освіти. Зростає потреба в освічених працівниках, розширюється коло місцевої національної еліти. Ці процеси диктують необхідність піднесення освітнього рівня населення українських земель. Не стала виключенням і Тетіївщина.

Провідне місце у культуротворчих процесах краю займає польська громада, адже більша частина тетіївських земель належала польським панам, а Тетіїв був центром католицького деканату, до якого належали 56 костьолів навколишніх  населених пунктів.

У 20-х р.р. ХІХ столітті при костьолі в м. Тетієві була відкрита  школа, в якій навчалися діти католиків та поміщицьких службовців-поляків, які проживали в Тетієві та найближчих селах. Навчання велося польською мовою. 

Відомості про появу перших шкіл у селах Тетіївської волості, де могли навчатися діти простих українців належать до середини ХІХ століття. Відомо, що першою стала приходська школа села Скибенці, яка почала діяти 1825 року разом з відкриттям місцевого православного храму.  1846 року була відкрита церковно – приходська школа в с. Горошків,  у 50 - 60-х роках відкриваються одно -  та двокласні  парафіяльні школи в селах  Теліжинці, Ненадиха  Клюки, Стадниця, Слобода(тепер – частина Тетієва).    Під кінець ХІХ  століття були відкриті церковно-приходські школи в селах Плоханівка (25-30 учнів), Кашперівка, Денихівка, П’ятигори.  Завідувачами таких шкіл  були місцеві священники, а вчителями – люди, які самі мали лише початкову освіту.

На початку XX століття уже майже в кожному селі з'являються парафіяльні або народні школи з дво- чи трикласним навчанням, у яких  могли навчатися діти усіх станів. Школи існували на кошти місцевих земств.  Кращі випускники зараховувалися до Таращанської гімназії. За даними 1900 року у Тетіївській волості діяли одна двокласна приходська школа, одна народна, сім церковно-приходських і одна школа грамотності (для дорослого населення).

У 1901 році була відкрита трикласна церковно – приходська школа в  Снігурівці, де навчалося 60 учнів. Завідував школою диякон Скардановський, а вчителем був Марко Матвійович Завальнюк, який мав освіту за 5 класів. У 1909 році у школу був присланий Головченко Олександр Арсенійович, який мав середню педагогічну освіту. Це був прогресивний вчитель. Три роки, з 1909 по 1912, навчання  проходило у великій класній кімнаті, де навчалися разом три класи: в 1 класі – 25 учнів, 2 – 20 учнів, 3 – 15 учнів. Як згадували тогочасні учні, у школі навчали російської мови, арифметики, церковно – слов’янської грамоти, Закону Божого. В роботі з першим класом і другорічниками учителю допомагав помічник найнятий ним із юнаків, які закінчили двокласну школу з похвальною грамотою.

Як відомо, населення Тетіївщини було багатонаціональним. На території Тетієва та навколишніх сіл проживали українці, поляки, євреї. Єврейські діти навчалися в рабинів при трьох синагогах і школах хатнього типу. Восени 1912  року група багатих євреїв та іншого заможного населення відкрили в Тетієві платну гімназію для дітей всіх станів та віросповідання.

Станом на 1 грудня 1915 року у волості вже  функціонували 31 початкова школа: з них 24 церковно-приходських, початкова земська в Денихівці, початкова міністерська в Слободі, 4 двокласні (Кашперівська, Височанська, П’ятигірська, Теліжинецька). Охоплено навчанням 1550 учнів. Педагогічний склад становив 48 чоловік. Серед них жодного вчителя  не було з вищою освітою, 24 вчителі не мали середньої освіти, проте, склавши екзамен на звання вчителя, навчали школярів. У 17 селах не було створено належних умов для навчання дітей. Школи містилися у звичайних селянських хатах під солом’яним дахом.

Державотворчі процеси 1917 – 1921 років  позитивно вплинули на розвиток освіти для широких верств населення: розширювалася мережа навчальних закладів, відбувалася українізація навчального процесу.

Так, з 1 вересня 1917 року школи міста та волості перейшли на викладання предметів українською мовою. У навчальні плани були введені такі предмети як українська мова, історія України, географія України.  Ці питання  стали ключовими при обговоренні на учительській конференції, яка відбулася у с. Ставищах у квітні 1917 року. У роботі конференції брали участь П.І.Костюк із Тетієва, Д.Ю.Войтушенко з Кашперівки, Г.П.Мохир із П’ятигір.

Влітку 1917 року  група заможних городян відкрила  платну гімназію для своїх дітей.

З осені 1917 року в школах запроваджено викладання Закону Божого.  1918 року у примітці до навчального плану для двокласних шкіл Таращанська повітова народна Управа  зазначила, що  години виділені на вивчення Закону Божого можна використовувати на вивчення української мови, а на уроках співів слід вивчати і  кращі українські пісні.

З утвердженням більшовицької влади в Україні з 1920-1921 навчального року школи почали працювати систематично. Початкові школи відкривалися в усіх населених пунктах. При них створили дитячі бібліотеки. У с. Снігурівка, у приміщенні колишнього земського чотирикласного училища, була відкрита семилітня трудова школа, директором якої став досвідчений педагог Пилип Іванович Костюк.

Протягом  1926 - 1936 років  створюється широка  мережа навчальних закладів для навчання грамотності дорослих (лікнепи).

У 1930 році при Тетіївській семирічній школі почала працювати вечірня школа сільської молоді, яку через рік реорганізували в робітфак, а в 1936 році – у вечірню середню школу. Внаслідок реорганізації початкових шкіл у районі було створено 12 семирічних шкіл.

Усього в 30-х роках минулого століття  в  школах району навчалося до 7000 учнів. Кількісний склад учителів становив майже 300 осіб.

Відкривалися один за одним спеціальні навчальні заклади. З 1930 по 1935 роки у районі працював робітфак Київського ветеринарного інституту. З 1932 по 1934 роки – вечірній педтехнікум, а в 1937 році – філіал Білоцерківської педагогічної школи. У селі Стадниця в поміщицькому будинку працював сільськогосподарський технікум, який підготував понад 300 спеціалістів, та автошкола, яка випустила 800 водіїів ІІ класу.

Протягом 1935-1939 р.р. продовжував відбуватися перехід від семирічного терміну навчання до десятирічного.

Так, середніми навчальними навчльними закладми стали:  1935 року – Кашперівська і П’ятигірська школи;  1936  – Денихівська,  1939 – Теліжинецька. Всі середні школи району напередодні Другої світової  війни випустили з 10-х класів 320 юнаків і дівчат.

За період з 1924 по 1941 рік у районі значно зміцнюється навчально-матеріальна база шкіл. За кошти держави і при активній допомозі громадськості в районі збудовано 15 нових шкіл на 840 місць.

Для проведення позашкільної роботи, з метою розвитку здібностей школярів, у 1936 році було відкрито Тетіївський районний Будинок піонерів.

Напередодні радянсько – німецької війни (1941 рік) сітка освітніх закдажів району нараховувала 5 середніх, 21 неповносередніх, 7 початкових навчальних закладів.  У них навчалося понад 7000 учнів, працювало 370 вчителів.

У повоєнний період освітні заклади відновлюють роботу. Район був звільнений від нацистської окупації  3 січня 1044 року, а вже 10 січня  розпочали працювати школи.  З 1944 по 1946 рік завідуючим відділом освіти був Савчук Петро Іванович, завпедкабінетом – Данилюк  Ганна Харлампівна.

Вчитися і навчати  було важко, бо не було ні підручників, ні зошитів, ні навчального приладдя. Писати приходилося на папір’яних мішках чорнилом з бузини (столового буряка, омели). За рахунок батьків було організовано одноразове харчування для всіх учнів. А для сиріт та напівсиріт  - гарячі сніданки за рахунок місцевих колгоспів і райторгвідділу.

У 1946-1948 роках в районі працювало вже  29 шкіл, з них 4 середніх, 10 семирічних, 15 початкових. Школи розміщувалися в 24 спеціальних приміщеннях та в 15 пристосованих. На той час працювало 282 учителі, але 111 з них не мали відповідної освіти. Тому перед райпедкабінетом постало завдання охопити вчителів заочною формою навчання в університетах, педінститутах, учительських інститутах, педшколах.

У 50-х роках у школах району навчалися 7810 учнів. Школи отримували наочне приладдя, багато було зроблено в частині комплектування навчальних  кабінетів. Школа перейшла на загальне семирічне навчання дітей віком 7-15 років у 20 селах району. Цього часу працювало 304 вчителі, третя частина з яких здобувала педагогічну освіту заочно. 81 педагог – це демобілізовані з армії, 82 – нагороджених орденами і медалями. Створено фонд всеобучу, через який виділялися кошти на допомогу дітям – сиротам і напівсиротам.

У 1956 році вийшла Постанова ЦК КПРС  про перехід до загальної 10-річної освіти, створення шкіл-інтернатів. На виконання партійних директив  були створені П’ятигірська і Черепинська школи-інтернати.  8 шкіл надавали середню освіту. Обов’язковим було отримання 8-річної освіти.

В 60-70 роках у селах району розпочато будівництво одночасно 8 шкіл та 3 дитячих садки. Велику допомогу в будівництві надавали громадські організації, місцеві колгоспи. На   кінець 70 - х років з 24 населених пунктів, де були школи, в 21 були збудовані нові приміщення шкіл за  типовими проектами та 16 дитячих садків.

У цей період держава звернула увагу на необхідність морального та матеріального стимулювання праці педагогів. Встановлено нагородження вчителів орденами і медалями та значком «Відмінник народної освіти». В архівах збереглася  фотографія, на якій зображені 23 вчителі району, які першими були нагороджені значком «Відмінник народної освіти». Звання «Заслужений вчитель України» на той час отримав завідуючий відділом освіти Сенько Іван Федорович. Він же був делегатом з’їзду вчителів України у 1968 році.

За період 1968-1980 років ще двоє вчителів отримали високе звання «Заслужений учитель України»: Герега Валентина Іванівна (вчителька російської мови та літератури Кашперівської СШ) та Корнійчук Ганна Денисівна (вчителька початкоих класів Тетіївської СШ № 2). З 1977 року до початку 90-х років значком «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти СРСР», «Відмінник освіти України» нагороджено 134 чол., орденами – 7,  медаллю А. С. Макаренка  - 2.

У 1970 році майже всі школи району перейшли на кабінетну систему навчання. Кабінети поповнювались новими методичними посібниками, літературою для позакласного читання, унаочненням. Поповнювався книжковий фонд бібліотек. З 1977 року учні користувалися безкоштовно підручниками. проводилися конкурси на краще оформлення кабінету, атестація робочих місць, кращим навчальним кабінетам присвоювались звання «Зразковий кабінет». 1977 року удосконалено мережу загальноосвітніх шкіл додатково обладнано  15 навчальних кабінетів. Денихівську і Теліжинецьку середні школи переведено на кабінетну систему навчання.

На кінець 70-х років минулого століття всі колгоспи і радгоспи утримували дошкільні навчальні заклади. До перших класів йшли діти, які пройшли курс підготовки в дитячих садках.

Якіснішим став  склад педагогічних кадрів: усі керівники шкіл та дошкільних закладів, 94% вчителів мали вищу освіту. 

Після виходу постанови (1981 р.) про забезпечення шкіл ТЗН в районі створена фільмотека з навчальними та науково-популярними фільмами. Школи централізовано забезпечувались фільмами.

У 1981 році було введено навчання дітей з 6-річного віку.

У 1981/1982 навчальному році освітяни району вибороли друге місце серед освітніх закладів Київської області у соціалістичному змаганні на кращу підготовку шкіл і дошкільних закладів до початку нового навчального року. Відділом освіти проводилась значна робота з піонерськими вожатими, їм надавали  рекомендації, направлення для вступу в педагогічні заклади.

Районний методичний кабінет активно працював по вивченню, узагальненню, поширенню та використанню передового педагогічного досвіду, що здійснювався на виконання постанови Ради Міністрів УРСР «Про стан впровадження передового педагогічного досвіду в школах республіки».

Педколективи шкіл  району підхопили почин москвичів «Кожного школяра навчити вчитись», київських вчителів «Початковій ланці – високий рівень навчання», білоруських колег «Роботі з педкадрами – творчий характер». Вихованці  навчальних закладів отримували міцні і глибокі знання, що давало їм можливість успішно виступати на предметних олімпіадах не лише обласного, а й республіканського та всесоюзного рівнів.

У 1987 році освітяни району вибороли перше місце в республіці в соцзмаганні. Міністр освіти М. Фоменко вручив прапор і премію педколективу району за гарну роботу. 12 вчителів району отримали профспілкові путівки по визначних місцях союзних республік.

У 1988 році на базі Кашперівської СШ (директор Гусар Н. Г.), Тетіївської СШ № 2 (директор Поліщук М. В.), Тетіївської СШ № 4 (директор Радич О. І.) під керівництвом Всесоюзної Академії педагогічних наук проводилася науково -  експериментальна робота з організації системи  методичній роботи з педагогічними кадрами.

Проголошення 24 серпня  1991 року незалежності  України та розбудова нової української держави привнесли кардинальні зміни як в зміст, так і  форму  національної освіти.

Будинок піонерів став Будинком дитячої творчості, старші піонервожаті стали організаторами дитячих колективів.

Створювались дитячі організації «Пласт», «Джура», пізніше «Берег».

В період з 1994 по 2002 роки проведено атестацію всіх керівних кадрів, атестовано 50% навчальних закладів, відкрито школу з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу, спеціальну школу для дітей, які потребують корекції, Будинок змішаного типу для дітей сиріт, напівсиріт та позбавлених батьківських прав, введено платні послуги, міжшкільні факультативи, класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

Вчителі району та керівники освітніх закладів беруть активну участь ту районних та обласних конкурсах: «Учитель року», «Кращий класний керівник», «Кращий керівник закладу освіти». Видається газета «Педагогічний вісник».

2003 року вчитель української мови та літератури Тетіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 Бойко Т.І. отримала звання Заслужений вчитель України, що додало позитиву у скарбничку творчих вчителів району.

У 2001/2002 р. в районі функціонували:12 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 12 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів,  2 початкові школи, 1 дитячо-спортивна школа, 1 Центр позашкільної освіти, 12 дошкільних навчальних закладів, 4 комплекси «Школа-сад».

Проте справжні заходи із реформування освітньої галузі району, які передбачали створення закладів нового типу розпочинаються з  початку першого десятиліття XXI століття. 2002 року утворюються перші заклади нового типу – навчально – виховні об’єднання « загальноосвітня школа – дитячий садок», а 2008  - навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа – природничо – математичний ліцей», 2014 -  навчально – виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів». У навчально – виховний процес запроваджуються нові педагогічні технології, які позитивно впливають на якість освіти. Покращується матеріально – технічна база  освітнього процесу: у навчальних закладах обладнуються комп’ютерні класи, школи забезпечуються  мультимедійними комплексами, створюються більш комфортні умови для навчання і виховання учнів.

Упродовж останніх трьох років велика увага приділяється питанню створення умов для розширення мережі психологічної служби в районі та розвитку інклюзивної освіти. Для надання кваліфікованої логопедичної допомоги  у 2011 році була створена логопедична служба. Дітей-логопатів обслуговують 4 вчителі-логопеди. Основна ланка корекції мовлення відбувається на логопедичних пунктах, які створені при міських школах та одному з дошкільних навчальних закладів.  З 2014 року в с.Кашперівка працює логопедична група.

З метою забезпечення права дітей – інвалідів, дітей з психофізичними вадами на здобуття якісної освіти за місцем проживання в районі відкриті інклюзивні класи. На даний час їх 25, введено 12 ставок асистентів вчителів.

Рішенням сесії Тетіївської районної ради VII скликання від 21 листопада 2017 року №284-23-VII створений Тетіївський районний інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ),  який обслуговує   дітей з особливими потребами.

Станом на 01.01.2018 року в  районі  функціонувало  26 дошкільних навчальних з них 13 – дитячих садків та 13  навчально – виховних об’єднань, в яких виховується 1202 дітей, що становить72 % від кількості дітей віком від 1 до 6 років по місту та 58% по селу Дошкільною освітою охоплено 98% дітей п’ятирічного віку. Виховання в закладах забезпечують 139 педагогічних працівників. З них 35 мають вищу освіту, 104  - середню спеціальну, 2 – звання «вихователь – методист», 6 – звання «старший вихователь».

Дошкільні заклади району працюють за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

У всіх дошкільних закладах району забезпечується життєдіяльність, яка відповідає потребам дошкільників, стимулює реалізацію потенційних фізичних та інтелектуальних можливостей дітей.

Закладів загальної  середньої  освіти  на 01.01.2018 року  функціонувало 23 заклади загальної середньої освіти:  один НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – природничо - математичний  ліцей», один НВК « Гімназія - загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів», 1 опорний заклад – КЗ Кашперівське НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок»5 загальноосвітніх шкіл І – ІІІ  ступенів, 12  навчально – виховних об’єднань (5 – І – ІІІ ступенів, 7 – І – ІІ ступенів), 3 загальноосвітніх навчальних заклади І – ІІ ступенів, одна вечірня загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів.

Кількість учнів становить 3364. Їх навчають 506 педагогічних працівників, з яких 1 має звання «Заслужений вчитель України», «вчитель – методист» - 24, «старший вчитель» - 107. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» відзначені 11 педагогів, «Василь Сухомлинський» - 2, «Софії Русової» - 1. 274 учителі  мають вищу кваліфікаційну категорію, 91 – спеціаліст І категорії.

Гордістю нині діючого  педагогічного колективу району є Поліщук П.І., вчитель фізичної культури Черепинського НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок», Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України; Гарбар Л.В., вчитель географії Тетіївського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – природничо – математичний ліцей», вчитель – методист; Семерун О.П., вчитель біології та основ економіки Тетіївського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – природничо – математичний ліцей», вчитель – методист; Дмитрук Г.А., вчитель історії Тетіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №3, вчитель – методист, фіналіст професійного конкурсу «Учитель року 2011» в номінації «Історія»; Онищенко Л.О., вчитель історії та географії Росішківської ЗОШ І – ІІ ступенів, вчитель  - методист, нагороджена нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський», Агеєв Ю.Т., вчитель фізичної культури Височанського НВО  «ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок».  Ці педагоги виховали не одне покоління талановитих дітей та принесли району і області перемоги в інтелектуальних і спортивних змаганнях.

Не стоять осторонь вчителі району і від загальнодержавних процесів. Чотири педагоги боронили незалежність України в зоні проведення  антитерористичної операції: Дробина В.М., вчитель історії Ненадихівської ЗОШ І – ІІ ступенів, Тесленко М.І., вчитель фізичної культури Дібрівського НВО «ЗОШ І – ІІ ступенів – дитячий садок», Плюснін М.В., вчитель інформатики Денихівської ЗОШ І – ІІІ ст.., Задорожній О.С., вчитель історії та захисту Вітчизни Тетіївського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів».

Та  найбільшою гордістю педагогів району є випускники навчальних закладів, які працювали і працюють у різних сферах суспільного життя нашої країни та примножують здобутки України.

Заклади позашкільної освіти представлені Тетіївським районним центром позашкільної освіти, який бере свій початок з 1936 року та Тетіївською дитячою юнацько – спортивною школою. 

Пріоритетним напрямом роботи позашкільних навчальних закладів є більш широке залучення школярів до  занять у гуртках та спортивних секціях. Основним завданням позашкілля є те, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, зайнялася тим, до чого в неї є потяг, здібності і бажання.

Саме Тетіївський районний центр позашкільної освіти здійснює навчально – виховний процес серед школярів району в плані реалізації творчого потенціалу кожної дитини, а також організовує і проводить районні масові заходи для дітей і юнацтва.

Основним напрямом діяльності центру є гурткова робота. У минулому навчальному році працювало 33 різнопрофільних гуртки, у яких займалося 1070 дітей (32% від загальної кількості дітей).

Дієвою формою пропаганди творчих здобутків вихованців закладу стали персональні виставки, презентації гуртківців образотворчої студії, танцювальних колективів, вокальної студії, гуртків декоративно-ужиткового напрямку. Вихованці  закладу є постійними  учасниками районних свят та святкових концертів.

Гуртківці Тетіївського РЦПО беруть активну участь в обласних та Всеукраїнських акціях, конкурсах. Так у 2017-2018 навчальному році у акціях, конкурсах проведених Центром творчості дітей та юнацтва Київщини наш заклад брав участь у 40. Із них призових місць 15, І місце – 5перемог , ІІ – 4 перемоги, ІІІ місце – 6 перемог.

Гордістю закладу  стали два колективи, які здобули звання «Зразковий художній колектив»:  Духовий оркестр (кер. Криворучко М.Ф., Савчук В.А.) та Модульне оригамі (кер. Каткова С.В.).

Вже 5 років  працює студія раннього розвитку «Капітошка», яка займається підготовкою до школи дітей молодшого віку . У 2016 році  випускниками студією стали 42 вихованці.

Успішно працює і районне відділення Малої академії наук України. Загальна кількість наукових відділень 11, в них секцій – 18, навчається дітей – 62. Найбільш продуктивним  є наукове товариство «Магістр» Тетіївського НВК «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – природничо – математичний ліцей». Щорічно члени районного відділення МАН виборюють призові місця в конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт на обласному та районному рівнях. Вихованцями територіального відділення МАН України стали понад 300 учнів 9-11 класів,  211  стали учасниками ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт – учнів МАН. 140 – отримували перемоги на обласному рівні, а 5 – на всеукраїнському заключному етапі конкурсів МАН України.   

Основним завданням Тетіївської ДЮСШ є здійснення пропаганди фізичної культури і спорту як важливого засобу збереження і зміцнення здоров’я, загартування учнів, залучення їх до регулярних занять у спортивних секціях. На базі ДЮСШ  працюють 15 навчально – тренувальних груп, в яких займається 231 дитина.

Організація та здійснення науково - методичної     роботи покладається на  районний методичний кабінет. Основу методичної роботи склала діяльність методичних об’єднань    з різнорівневими підструктурами. Сюди входять індивідуальні, групові, колективні форми роботи. Організовано безперервне міжкурсове  навчання педкадрів через систему семінарів, засідань районних методичних  об’єднань, шкіл передового педагогічного досвіду та молодого вчителя, творчих та динамічних груп, проведення майстер – класів, педагогічних студій.

У початковій школі здійснюється інноваційна діяльність за науково – педагогічним проектом «Росток»: 5-й рік – у Пятигірській ЗОШ І – ІІІ ступенів; 1-й –  ще в трьох навчальних закладах. З 2016 року запроваджується інноваційна діяльність за проектом «Інтелект України». 2017/2018 навчального року працював пілотний 1 клас за програмою Нової української школи в КЗ Кашперівське НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок».

Щорічно педагоги району беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», «Класний керівник року».  Впродовж останніх років  маємо 2 лауреатів обласного етапу цих конкурсів.

Об’єктом особливої уваги методичної служби району є робота з обдарованою учнівською молоддю. У 2015 році створено районний Координаційний центр по роботі з інтелектуально обдарованими учнями, до роботи в якому залучаються найдосвідченіші педагоги.  За підсумками 2017/2018 навчального року  в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні району здобули 23 перемоги: І місце – 2, ІІ – 5, ІІІ – 15. У обласному етапі конкурсів учнівської творчості різного характеру маємо  9 переможців.

З метою стимулювання творчої праці учнів та педагогів протягом багатьох років  в районі виплачується стипендія голови районної державної адміністрації (з 2003), регіональна премія «За заслуги в галузі освіти»(2006), стипендія Тетіївського міського голови (з 2006),  мецената Р.Т.Голуба; з 2016 року започатковано для переможців обласних олімпіад стипендії депутатів Київської обласної ради О.В.Балагури та В.В.Світовенка.